Log In

Anonim, Türkülerle Türkiye " Burdur "

@ Music Database Search

Anonim, Türkülerle Türkiye

Anonim, Türkülerle Türkiye " Burdur "

Audio CD

Disk ID: 87150

Disk length: 46m (12 Tracks)

Original Release Date: Unknown

Label: Unknown

View all albums by Anonim...

“Türkülerle Türkiye " Burdur "” Tracks & Durations

1. Feracemi isterim 4:05
2. On ikidir þu Burdur'un dermeni 5:47
3. Serenler 3:21
4. Potin baðým çözüldü 3:54
5. Þu Dirmen'in çalgýsý 3:46
6. Gökte yýldýz ellidir 2:13
7. Ardýnçtandýr kuyularýn kovasý 3:07
8. Gemideyim gemide 3:48
9. Sipsi açýþ 3:39
10. Tahtalýkta kalbur yar 3:41
11. Suya gider al yazmalý bir gelin 3:07
12. Sipsi bendir 5:24

Note: The information about “Türkülerle Türkiye " Burdur "” album is acquired from the publicly available resources and we are not responsible for their accuracy.